Trudno dzisiaj sobie wyobrazić zarządzanie bez wykorzystania nowych technologii. Każdy menadżer powinien znać i umieć wykorzystać w swojej pracy narzędzia IT. To nie tylko pogoń za nowinkami, ale wymóg naszych czasów i podążanie w czołówce najlepszych.

Trudno dzisiaj sobie wyobrazić zarządzanie bez wykorzystania nowych technologii. Każdy menadżer powinien znać i umieć wykorzystać w swojej pracy narzędzia IT. To nie tylko pogoń za nowinkami, ale wymóg naszych czasów i podążanie w czołówce najlepszych.

Nazwa szkolenia

Treści szkolenia

Korzyści dla uczestników

Forma szkolenia

Wykorzystanie nowych technologii w pracy współczesnego menadżera

W trakcie szkolenia uczestnicy w praktyce zastosują techniki zapisu i prezentacji własnych pomysłów. Omówione zostaną szablony, które w sposób przekonywujący ilustrują każda ideę.

Uczestnicy nauczą się, jak za pomocą programu Prezi i innych narzędzi tworzyć inspirujące prezentacje. Poznają narzędzie Audit 24 wspierające działania kontrolne w szkole oraz zapoznają się z działaniem aplikacji do mapowania myśli Mind Master.

Szkolenie w formie 6 godzinnego warsztatu. Interaktywna formuła pozwala na przećwiczenie praktycznych umiejętności oraz wymianę doświadczeń. zajęcia możemy przeprowadzić w naszej Akademii lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Nazwa szkolenia

Wykorzystanie nowych technologii w pracy współczesnego menadżera

Treści szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy w praktyce zastosują techniki zapisu i prezentacji własnych pomysłów. Omówione zostaną szablony, które w sposób przekonywujący ilustrują każda ideę.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy nauczą się, jak za pomocą programu Prezi i innych narzędzi tworzyć inspirujące prezentacje. Poznają narzędzie Audit 24 wspierające działania kontrolne w szkole oraz zapoznają się z działaniem aplikacji do mapowania myśli Mind Master.

Forma szkolenia

Szkolenie w formie 6 godzinnego warsztatu. Interaktywna formuła pozwala na przećwiczenie praktycznych umiejętności oraz wymianę doświadczeń. zajęcia możemy przeprowadzić w naszej Akademii lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij