Szkoła – podobnie jak inne organizacje – potrzebuje sprawnego i nowoczesnego zarządzania, aby w sposób efektywny osiągać cele, dla których została powołana. Oczekiwania społeczne wobec współczesnych dyrektorów szkół nie ograniczają się dzisiaj tylko do sprawnej administracji. Znajomość prawa oświatowego, organizowanie nadzoru pedagogicznego, realizacja celów wychowawczych to z pewnością kluczowe kompetencje dyrektora szkoły, ale czy wystarczające do tego, aby stworzyć organizację, która zna potrzeby swoich klientów, umie funkcjonować w konkurencyjnym środowisku czy tworzyć zespoły ludzi pracujących z pasją?

Współczesny dyrektor to osoba, która dzisiaj nie poprzestaje na ukończeniu podyplomowych studiów zarządzania oświatą. Współczesny dyrektor to lider i menadżer, który wciąż się kształci, szuka inspiracji dla siebie i swoich pracowników.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij