Trudno dzisiaj sobie wyobrazić zarządzanie bez wykorzystania nowych technologii. Każdy menadżer powinien znać i umieć wykorzystać w swojej pracy narzędzia IT. To nie tylko pogoń za nowinkami, ale wymóg naszych czasów i podążanie w czołówce najlepszych.

Trudno dzisiaj sobie wyobrazić zarządzanie bez wykorzystania nowych technologii. Każdy menadżer powinien znać i umieć wykorzystać w swojej pracy narzędzia IT. To nie tylko pogoń za nowinkami, ale wymóg naszych czasów i podążanie w czołówce najlepszych.

Nazwa szkolenia

Treści szkolenia

Korzyści dla uczestników

Forma szkolenia

Branding – czym jest marka szkoły i jak ją budować?

W trakcie szkolenie uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać tożsamość reputację i wizerunek do promocji szkoły. Będą mogli w praktyczny sposób zastosować narzędzia promocji szkoły używane w biznesie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak zdobyć przewagę nad konkurencją, będą umieli określić precyzyjnie grupę docelową swoich działań marketingowych.

Szkolenie w formie 6 godzinnego warsztatu. Interaktywna formuła pozwala na przećwiczenie praktycznych umiejętności oraz wymianę doświadczeń. zajęcia możemy przeprowadzić w naszej Akademii lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Nazwa szkolenia

Branding – czym jest marka szkoły i jak ją budować?

Treści szkolenia

W trakcie szkolenie uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać tożsamość reputację i wizerunek do promocji szkoły. Będą mogli w praktyczny sposób zastosować narzędzia promocji szkoły używane w biznesie.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak zdobyć przewagę nad konkurencją, będą umieli określić precyzyjnie grupę docelową swoich działań marketingowych.

Forma szkolenia

Szkolenie w formie 6 godzinnego warsztatu. Interaktywna formuła pozwala na przećwiczenie praktycznych umiejętności oraz wymianę doświadczeń. zajęcia możemy przeprowadzić w naszej Akademii lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij